Wpływ zapachu na człowieka

Ludzki narząd powonienia jest bardzo skomplikowaną strukturą. W nosie znajduje się kilkadziesiąt milionów receptorów, z których każdy jest komórką układu nerwowego, zaopatrzoną w rzęski, wrażliwe na lotne substancje znajdujące się w powietrzu. Po zetknięciu się zapachu z rzęskami rozpoczyna się złożony proces przetwarzania go na impulsy w neuronie węchowym i przekazywania ich do mózgu. Stamtąd następuje sterowanie reakcjami człowieka na zapachy.

ziarna kawy

Continue Reading