Ogrody deszczowe

Holistyczne, systemowe spojrzenie na problemy współczesnych miast odsłania często potencjał, tkwiący w zjawiskach i uwarunkowaniach postrzeganych jako zagrożenia. Odpowiednia perspektywa pozwala na dostrzeżenie w wielu nawracających kryzysach przejaw niewykorzystanego lub niewłaściwie eksploatowanego potencjału. Tak rzecz się ma choćby z wodą opadową w mieście.

Jednym z rozwiązań stosowanych na całym świecie, które pozwala z jednej strony nie tracić cennego zasobu, jakim jest woda w krajobrazie, a z drugiej strony zmniejszyć niepożądane skutki ulewnych i intensywnych opadów (i związanego z nimi ryzyka np. podtopień) są ogrody deszczowe.

Wbrew nazwie nie wymagają one ani specjalnych zaawansowanych środków technicznych, ani rozległej przestrzeni. Mogą przyjmować zarówno formę większych donic, obsadzonych odpowiednio dobraną roślinnością, jak i odpowiednio zaprojektowanych większych niecek i zagłębień terenu.

ogród deszczowy
Tym, co jest charakterystyczne dla ogrodów deszczowych jest nie tyle ich forma, którą można dostosować do lokalnych warunków i indywidualnych potrzeb, ale funkcja, która polega na zatrzymaniu wody w krajobrazie przy pomocy odpowiednio dobranej szaty roślinnej. W odróżnieniu od sadzawek i zbiorników retencyjnych, czyli innych form wykorzystywanych do spowalniania odpływu wody deszczowej, woda w ogrodach deszczowych odprowadzana jest niemal natychmiast do głębszych warstw gleby.

Tym co wyróżnia ogrody deszczowe jest też ich funkcja filtrująca – odpowiednio dobrana roślinności i warstwy gleby umożliwiają podczyszczenie wody, która przesączana jest w głąb, gdzie zasila wody głębinowe. Z tego też powodu instalacja ogrodu deszczowego może wymagać wymiany gleby, stanowiącej jego podłoże – musi być złożona z warstw, które umożliwiają szybkie przesiąkanie i odprowadzają wodę do gruntu.

Roślinność wykorzystywana do obsadzania ogrodów deszczowych to rośliny hydrofitowe, a zatem takie, którym nie przeszkadza utrzymująca się wilgotność podłoża. W większości wykorzystuje się niewymagające szczególnej pielęgnacji wieloroczne rośliny rodzime, wykazują one bowiem również większą odporność na lokalne warunki pogodowe.